Meniu Închide

Evaluare finală

Dragi elevi,

În perioada 18-27 mai 2023 se vor organiza probe de evaluare finală a elevilor de la Centrul Județean de Excelență Bacău, conform unei planificări realizate de fiecare coordonator de grupă și disciplină. Această evaluare se va face independent în cadrul fiecărei grupe, iar punctajul final se va calcula conform criteriilor din Regulamentul de Ordine Interioară. Evaluarea finală este obligatorie conform Regulamentului de Ordine Interioară a Centrului Județean de Excelență, nr. 10/18.04.2022, Secțiunea 3 – Evaluarea finală, Art. 38 .

Această evaluare este foarte importantă, atât pentru activitatea profesorilor cât și pentru elevi cauza o dovadă a progresului înregistrat de aceștia și va sta la baza ierarhizării rezultatelor elevilor pe disciplină, la nivelul Centrului Județean de Excelență Bacău, pentru anul 2022-2023 și a continuității pregătiriide performanță în anul școlar următor.

Probele de evaluare administrate de profesorii coordonatori vor avea ca obiectiv concordanța între nivelul de performanță atins de elevi și subiectele teoretice și practice parcurse. În vederea unei bune organizări a probelor de evaluare finală se recomandă tuturor elevilor de la Centrul Județean de Excelență Bacău, să întrețină o comunicare permanentă și ritmică cu profesorii coordonatori la fiecare grupă, utilizând toate resursele disponibile.

Mult succes tuturor!