Meniu Închide

 

Centrul Judeţean de Excelenţă Bacău are ca misiune promovarea şi sprijinirea dezvoltării elevilor capabili de performanţă pentru disciplinele la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale şi dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare ale acestora.

Centrul Judeţean de Excelenţă Bacău își propune să devină un centru educațional de elită prin promovarea şi sprijinirea  elevilor capabili de mare performanţă în domenii diverse motivați de valorile „Olimpismului”.

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 5956 din 4 noiembrie 2020 s-au înfiinţat Centrele Judeţene de Excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă.

Centrul Județean de Excelență, Bacău este unitate conexă a Ministerului Educației cu personalitate juridică, coordonat metodologic de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, are sediul în Strada Oituz, nr. 24 și funcționează în spiritul Legii Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5562/14.09.2020.

 

Disciplinele la care se organizează cursuri de excelență sunt: limba și literatura română, limba engleză, limba franceză, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, astronomie, informatică/tehnologia informației, științe socio-umane (economie).

Cursurile se desfășoară în următoarele unități de învățare următoare: Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu” Bacău, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Onești, Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești și Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești.

Selecția cadrelor didactice

Selecția personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu ce conține curriculum vitae, documente justificative și a unui interviu. Sunt selectate cadre didactice care manifestă interes constant față de pregătirea de performanță a elevilor, cu prioritate cele ai care elevi au rezultate deosebite la olimpiade și concursuri, pe baza criteriilor specifice de selecție stabilitate la nivelul comisiei și avizate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar. .

Selecția elevilor

Selectarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se face prin utilizarea următoarelor procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de grup de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analize activități școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.