13.10.2023

A. GRUPE elevi în anul școlar 2023-2024:

B. ORAR elevi în anul școlar 2023-2024:

 • Afișarea este anonimizată, fiind afișate ultimele 9 cifre din CNP-ul elevului urmate de numărul curent al elevului atribuit în Tabelul situatie inscrieri postat in 04.10.2023.
 • Anul școlar la Centrul Județean de Excelență Bacău va debuta din săptămâna care începe cu 16 octombrie, respectiv 23 octombrie funcție de ziua din săptămâna cum va fi programată grupa/ semigrupa conform orarului afișat. 
Dragi elevi, stimați părinți, stimați colegi!
Începem un nou an școlar, cel de-al doilea în Centrul Județean de Excelență Bacău, an în care vom continua pregătirea elevilor capabili de performanță pentru a-și asuma în perspectivă un rol important cu scopul de a avea un impact pozitiv în societatea noastră, în continuă schimbare.
Așadar, vă mulțumim că ați venit alături de noi la Centrul Județean de Excelență Bacău. Acest an școlar 2023-2024, va marca o continuare în pregătirea și obținerea de rezultate la olimpiadele și concursurile școlare.
Dragi elevi, Centrul Județean de Excelență Bacău are ambiția de a vă forma ca lideri în domeniile voastre de performanță, cetățeni de mâine ai unei țări demne. Este o viziune și un obiectiv nobil de atins, iar profesorii care vă vor îndruma vor susține acest demers.
Succes și spor la învățătură!
Vă așteptăm să ne urmăriți și pe pagina de facebook a Centrului Județean de Excelență Bacău 
Director,
Prof. Daniela Bejan
11.10.2023

Rezultate la testarea inițială din 07.10.2023:

În data de 13 octombrie vom afișa pe site la secțiunea Noutăți repartizarea elevilor și orarul grupelor.

Anul școlar la Centrul Județean de Excelență Bacău va debuta din săptămâna care începe cu 16 octombrie, respectiv 23 octombrie funcție de ziua din săptămâna cum va fi programată grupa/ semigrupa conform orarului ce va fi afișat. Profesorii lectori vă vor adăuga în grupul de WApp pentru a stabili detaliile la nivel de grup!

07.10.2023

Extras din calendar seleție elevi – testare inițială

 • 11 octombrie 2023 – afișarea rezultatelor înainte de contestații până la ora 14
 • 12 octombrie 2023 - eventuale contestații la testarea inițială se pot depune DOAR în format letric, între orele 14.30-17.30, la secretariatul CJExBC, str. Oituz, nr. 24, Bacău (sediul ISJ Bacău, etaj I)
 • 13 octombrie 2023 - afișarea rezultatelor finale până la ora 16,30
04.10.2023

Toti elevii pentru care in tabelul cu situatia inscrierilor la data de 04.10.2023, coloana " Admis etapa ", apare una din mentiunile:  ADMIS ETAPA I-REINSCRIERE/FĂRĂ TESTARE , ADMIS ETAPA II-PORTOFOLIU/ NU SE SUSŢINE TESTARE sau ADMIS ETAPA III/ NU SE SUSŢINE TESTARE , sunt admisi fara a sustine testare.

Cei pentru care apare mentiunea " ETAPA III- SE SUSŢINE TESTARE ÎN DATA DE 07.10.2023 " vor fi prezenti în data de 7.10.2023 în intervalul 9,00-9,30 la Colegiul Naţional Pedagogic "Stefan cel Mare" Bacau pentru a sustine  testarea care va incepe la ora 10. Gasiti informatiile legate de testare mai jos.

Situații înregistrate în Centrul Județean de Excelență pentru etapa I/ reînscriere, etapa II/portofoliu și etapa III/testare.

Tabel situație inscrieri la data de 04.10.2023 - descarcă

Afișarea este anonimizată, fiind afișate ultimele 9 cifre din CNP-ul elevului urmate de numărul curent al elevului  din coloana Nr. crt.

Ex: Elevul pentru care Nr.crt. este10 iar CNP-ul 123456789XXXX codul este 56789XXXX-10.

Un elev înscris la mai mult de o disciplină are cod diferit pentru fiecare disciplină.

Având în vedere centralizarea activităților pe cele 3 etape și a calendarului de selecție nu au fost realizate: 1 grupă Matematică X, 1 grupă Matematică XI-XII și 1 grupă Fizică 6-8 Onești.

Acestea au fost relocate și astfel au fost suplimentate: 1 grupă Matematică V, 1 grupă Matematică IX și 1 grupă Fizică 6-8 Bacău.

Testarea se va sustine pentru urmatoarele grupe:
 • Matematică clasa a Va – 46 elevi înscriși pentru cele 2 grupe de clasa a Va/ 30+8=38 locuri
 • Limba română clasa a Va – 30 elevi înscriși pentru 1 grupă de clasa a Va/ 15+4=19 locuri
 • Biologie clasa a IX-a și a Xa – semigrupa IX-X: 7 elevi înscriși cls IX/ 3 locuri, 18 elevi înscriși cls X/ 9 locuri
Data testării: 7 octombrie 2023

Locația testării: Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, corp B

 • Elevii vor avea acces în sălile de testare în intervalul 9,00-9,30 pe baza cărții de identitate/certificat de naștere.
 • Este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile, smartwach-uri, alte dispozitive electronice, manuale/cărți. Acestea vor fi depozitate, dacă există asupra elevilor, la sala de bagaje.
 • Durata testului este de 1 oră pentru elevii de clasa a Va și 2 ore pentru elevii de clasa a IX-a și a Xa, astfel elevii vor da testul în intervalul 10-11, iar elevii de clasa a IX-a și a Xa în intervalul 10-12.
 • Elevii care dau testare și s-au înscris la mai mult de o disciplină, având în vedere că testarea se dă în același interval orar, vor putea susține testarea doar la o singură/ la alegere.

În data de 13 octombrie vom afișa pe site-ul la secțiunea Noutăți repartizarea elevilor pe grup și orarul grupelor.

Anul școlar la Centrul Județean de Excelență Bacău va debuta din săptămâna care începe cu 16 funcție de ziua din saptamana cum va fi programată grupa/ semigrupa conform orarului ce va fi afișat.

Vom reveni cu informații actualizate!

Pagina de facebook a Centrului Județean de Excelență Bacău  https://www.facebook.com/cjexbacau/

Precizări pentru elevi la concursul de selecție - Etapa II și Etapa III ( descarcă extras din Procedura selecție elevi )

  • 4 octombrie 2023
   • Evaluarea portofoliilor elevilor, conținând diplome și premii obținute în ultimii doi ani școlari când s-au organizat olimpiade/concursuri și afișează rezultatele selecției -  Grilă evaluare portofoliu (Anexa 6) - descarcă
   • Afișarea numărului de locuri ce au rămas libere pentru testarea inițială
  • 7 octombrie 2023, ora 10susținerea unei testări inițiale la disciplina de studiu de către elevii înscriși pentru testare
  • Testul va fi aplicat dacă numărul elevilor înscriși depășește numărul maxim admis pentru formarea unei grupe (15 elevi).
  •  
  • Vă rugăm să urmăriți pagina de noutăți a site-ului!
  • În data de 4 octombrie 2023, conform calendarului, vor fi publicate informații despre numărul de locuri libere pentru testare după etapa II de selecție/ cu portofoliu și disciplină/ grupele pentru care se va organiza testarea, în cazul în care numărul de elevi înscriși. este mai mare decât numărul de locuri disponibile.

23.06.2023

 Anunț selecție elevi în Centrul Județean de Excelență Bacău pentru anul școlar 2023-2024

După prima etapă de selecție ( în perioada 15 mai-19 iunie 2023 ) prin reînscrierea elevilor care au urmat cursurile Centrului Județean de Excelență Bacău în anul școlar 2022-2023, au fost ocupate un număr de 222 locuri din 540 total, pentru 36 grupe aprobate  prin planul de școlarizare.

Locurile ocupate și locurile disponibile pentru Etapa II și Etapa III de selecție   a elevilor în perioada 01.09.2023-29.09.2023

Plan de școlarizare - Locuri disponibile pe filiale (Anexa 1) - descarcă  varianta actualizată la 23.06.2023

Calendar selecție elevi (Anexa 2) - descarcă varianta actualizată la 23.06.2023 

 • Etapa II – inscrierea CU PORTOFOLIU în perioada01-29 septembrie 2023  în baza unui dosar cu diplome și premii obținute în ultimii doi ani școlari când s-au organizat olimpiade/concursuri(care se va încărca sub formaunui singur fișier .pdf) prin completareaFormularului Google „Fișă de inscriere pentru selecția elevului în CJExBC cu PORTOFOLIUaccesândlink-ul https://forms.gle/AUu2g9FNcMFw5htt7 cu excepția elevilor declasaa Va ;
 • Etapa III – inscrierea CU TESTARE în perioada 01 -29 septembrie 2023  prin completarea Formularului Google „ Fișă de inscriere pentru selecția elevului în CJExBC cu TESTARE accesând link-ul https://forms .gle/cq8WYf2idkJWib5Q9 ( Anexa 5 la procedură ) .

Un elev se poate inscrie pentru testare la o singură disciplină, testarea realizându-se în aceleași timp pentru toate disciplinele.

Pentru selecția elevilor sunt disponibile  în următoarele locuri pe disciplină, nivel, clase și localități (extras din Centralizare ocupate și disponibile pentru Etapa II și Etapa III de selecție) descarca aici

 

   Anunț selecție cadre didactice în Centrul Județean de Excelență Bacău pentru anul școlar 2023-2024

În perioada 28 august  – 8 septembrie 2023   cadrele didactice sunt invitate să depună  cereri de inscriere pe locurile rămase disponibile după reînscrierea profesorilor lectori în vederea constituirii corpului profesoral pentru școlar 2023-2024. Profesorii interesați sunt invitați să depună portofoliul  la sediul CJEXBC (clădirea ISJ Bacău, etaj I), str. Oituz, nr. 24, în perioada 28.08-08.09.2023, respectiv în zilele de luni până vineri, între orele 09.00-15.00 .

Pentru selecția cadrelor didactice sunt disponibile  locuri pe disciplină:

 • 1 loc Limba și literatura română , grupă gimnaziu Bacău
 • 2 locuri Limba și literatura romănă , grupă liceu Bacău
 • 1 loc Limba engleză , grupă gimnaziu Bacău
 • 1 loc Limba engleză , grupă liceu Bacău
 • 1 loc Limba engleză , grupă liceu Moinești
 • 2 locuri  Matematică, grupă gimnaziu Bacău
 • 1 loc Matematică, grupă gimnaziu Moinești
 • 1 loc Chimie, grupă gimnaziu Bacău
 • 1 loc Fizică, grupă gimnaziu Bacău
 • 2 locuri Fizică, grupă gimnaziu Onești

25.05.2023

În perioada 25 mai-19 iunie 2023 are loc Etapa I de reînscriere a elevilor în centrul de excelență prin completarea  Formularului Google „  Reînscriere la cursuri în anul școlar 2023-2024  ”  accesând link-ul  https://forms.gle/y1rvM2hrTMYAAdxU6  ( Anexa 3  la procedura )

Etapa se adresează elevilor care au participat la cursurile centrului de excelență în anul școlar 2022-2023 și au fost declarate admiși la evaluarea finală (au obținut minim 100 puncte din 200 maxim), conform Secțiunilor 3 - Evaluare finală, Art . 38-40 din ROI CJExBC http://www.excelentabacau.ro/images/documente/Regulament_de_ordine_interioara_CJEx_BC_1.pdf ). 

LogEX - Revista Centrului Județean de Excelență Bacău la primul număr! 

Rezultate deosebite ale elevilor Centrului Județean de Excelență Bacău la concursurile și olimpiadele școlare!

Anunț   actualizat programul de activitate în CJExBC!  (preluat din anunțul publicat în data de 10.01.2023)

Având în vedere că ziua de  2 iunie 2023  este declarată zi liberă prin HG nr. 1555/28.12.2022 activitățile CJExBC din zilele de  2 și 3 iunie 2023  vor fi  reprogramate   în zilele de   16 și 17 iunie 2023  .

 Anunț selecție cadre didactice în Centrul Județean de Excelență Bacău pentru anul școlar 2023-2024

Selecția cadrelor didactice va avea loc în 2 etape:

 1. În perioada  25 mai – 19 iunie 2023 se depun la secretariatul CJExBC cereri de reînscriere pentru anul școlar 2023-2024 de către profesorii lectori ai CJExBC încadrați în anul școlar curent.
 2. În perioada 28august  – 8 septembrie 2023  se depun cereri de inscriere pe locurile rămase8 disponibile după reînscrierea profesorilor lectori în vederea constituirii corpului profesoral pentru școlar 2023-2024. Profesorii interesați sunt invitați să depunăportofoliul