Pentru anul școlar 2022-2023, Centrul Județean de Excelență Bacău funcționează cu un număr de 36 de grupe de elevi distribuite pe trei zone, respectiv în Bacău, Onești și Moinești-Comănești , după cum urmează: Bacău – 24 grupe (11 grupe gimnaziu și 13 grupe liceu), Onești – 7 grupe (2 grupe gimnaziu și 5 grupe liceu) și Moinești-Comănești – 5 grupe (2 grupe gimnaziu și 3 grupe liceu) cu un număr maxim de 540 elevi (pentru 15 elevi în grupă) și minim de 288 (pentru 8 elevi în grupă).

Disciplinele la care se organizează cursuri de excelență sunt: ​​limba și literatura română, limba engleză, limba franceză, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, astronomie, informatică/tehnologia informației, științe socio-umane (economie).

Cursurile se desfășoară în următoarele unități de învățare următoare: Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu” Bacău, Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Onești, Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moinești și Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești.

Selecția cadrelor didactice

Selecția personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu ce conține curriculum vitae, documente justificative și a unui interviu. Sunt selectate cadre didactice care manifestă interes constant față de pregătirea de performanță a elevilor, cu prioritate cele ai care elevi au rezultate deosebite la olimpiade și concursuri, pe baza criteriilor specifice de selecție stabilitate la nivelul comisiei și avizate de consiliul de administrație al inspectoratului școlar. .

Selecția elevilor

Selectarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte se face prin utilizarea următoarelor procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de grup de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, teste de inteligență, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analize activități școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.