Conform Ordinului Ministrului Educaţiei și Cercetării nr. 5956 din 4 noiembrie 2020 s-au înfiinţat Centrele Judeţene de Excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă.

Centrul Județean de Excelență, Bacău este unitate conexă a Ministerului Educației cu personalitate juridică, coordonat metodologic de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău, are sediul în Strada Oituz, nr. 24 și funcționează în spiritul Legii Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5562/14.09.2020.