Centrul Judeţean de Excelenţă Bacău are ca misiune promovarea şi sprijinirea dezvoltării elevilor capabili de performanţă pentru disciplinele la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale şi dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare ale acestora.